info@fraxinus.ee (+372) 520 6765, (+372) 555 99031

Põrandalaua paigaldamisel on soovitav kasutada professionaalse paigaldaja teenuseid. Käesolevas juhises on välja toodud põhilised nõuded.

Üldtingimused

Eelnevalt kontrolli ruumi suhtelist õhuniiskust (peaks jääma vahemikku 35-60%). Kõik tööd, mille puhul on tegemist vee või niiskusega (plaatimine, värvimine, tapeetimine ja krohvimine), tuleb lõpetada enne põranda paigaldamist. Paigaldamise ajal ja ka hiljem peab nii aluspõranda, põrandamaterjali kui ka ruumi temperatuur olema vahemikus 18-22°C. Suhteline õhuniiskus peab jääma vahemikku 35-60%.

Betoonpõrand

Betoonist aluspõranda korral tuleb jälgida, et põranda ebatasasused jääksid normi piiridesse ±2 mm 2m lõigul. Peale betooni valamist peab ta kuivama kindlasti 1-2 kuud või rohkem(sõltub betoonikihi paksusest ja kuivamistingimustest). Paigaldamise alustamisel peab suhteline niiskus jääma ~60% piiridesse. Betooni niiskust tuleb enne paigaldamist kindlasti mõõta. Ennem paigaldustööde alustamist on soovitav betooni kergelt lihvida eemaldamaks „betoonipiim“. Antud meetod parandab märgatavalt liimi nakkumist betoonile. Liimimiseks tuleks kasutada spetsiaalset veevaba parketiliimi, mis kindlustab elastse sideme aluspinnaga (nt Bona R850, Kiilto Flex). Kanna liim ühtlaselt pinnale laia hammastusega liimikammi abil. Liimi kulu u. 1L/1.5m2, jälgi täpseid juhiseid liimi purgil.. Liim tuleb pinnale kanda järk-järgult, vastavalt töö edenemisele. Aluspõrandale liimitavaid põrandalaudu ei tohi omavahel kokku liimida punn-soon ühendusest. Liimi võib panna laudade otsasulundisse, kuid mitte kunagi külgsulundisse, sest sellega kaasneb oht üksikute suurte pragude tekkeks laudadevahelistesse vuukidesse kütteperioodil. Kõik lauad tuleb suruda hoolikalt liimipadjale, et saavutada tugev nake aluspõrandaga. Peale liimimist ca.30 min jooksul tuleb põrandale asetada raskus (näit liivakotid või veel kasutamata põrandalaua pakid). Kui liimi satub parketi pinnale, tuleb see koheselt niiske lapiga eemaldada, et vältida puidu värvuse muutumist.

Mahaliimitud põrandaid tohib lihvima ja viimistlema hakata alles peale liimi täielikku kuivamist u. 1-7 ööpäeva, sõltuvalt kasutatavast liimist. NB! Lähtuge konkreetse liimi kasutusjuhendist!

Laagid, vineer või osb

Kui põrand on puitlaagidel või pannakse betooni peale vahekiht vineeri või OSB plaadi näol. Plaadid tuleb laagidele kinnitada puidukruvidega ning betooni korral liimida, lisaks võib kinnitada tüüblitega. Tüübleid ei tohi kasutada põrandaküttega betooni puhul juhul kui pole täpselt teada küttetorustiku asukoht või betoonikihi paksus ei ületa tüübli pikkust. Puitlaastplaadi kasutamine (PLP) ei pole parim  lahendus kuna ta niiskuskindlus on väiksem ning joonpaisumine erineb puidu omast. Plaatide paigaldamisel jäetakse plaatidele vahed e. paisumisvuugid 3…5mm. Betoonile liimimisel tuleks vineeritahvlid(1525x1525mm) lõigata ennem paigaldamist neljaks väiksemaks tükiks.

Aluspõranda talad ning laagid peavad olema jäigad ja nende vahekaugus kooskõlas materjali paksusega. Põrandalaagid peavad olema min. 45 x 45 mm, max niiskusesisaldus 12%. Soovitame kasutada laage mõõdus 100x50mm ja laagid paigaldada lapiti. Laagide optimaalne vahekaugus on laagi tsentrist teise laagi tsentrini 40cm ehk laagide vahekaugus 30cm. Alati on soovitatav laagidele paigaldada ennem põrandalaua paigaldust 12mm vineer või OSB kiht. Parima tulemuse saab, kui massiivlaudu plaatidele paigaldades kombineeritakse liimimine ja kruvitamine/naelatamine. Kruvide/naeltega kinnitatakse lauad enamasti punni pealt 45-kraadise nurga all. Kruvide/naelte mõõdud sõltuvad kinnitatava põrandalaua paksusest ja aluspõrandast. Vajadusel puuritakse kruvile ette augud ja kruvipea pesad. Liimimisel kasutage sobivat (liimitootja poolt soovitatud) liimi nt Bona 1-komponentne silaani baasil veevaba parketiliim R850. Parketi liimimisel plaatmaterjalile juhindu eelmises puhktis antud näpunäidetele.

Põrandalaudade paigaldamine.

Enne paigaldama asumist on soovitav põrandalauad ära sorteerida, et toonierinevused oleksid põranda lõikes sujuvad. Kontrolli põrandalaudade vastavust standarditele enne paigaldamist. Väikseid varieerumisi laudade välimuses võib esineda, need lauad paigalda põranda vähem silmahakkavatesse kohtadesse. NB! Paigaldatud põrandale esitatud reklamatsioone ei arvestata. Alusta tööd ruumi täpse ülemõõtmise ja planeerimisega. Ole väga täpne ja kannatlik, et põrandalaudade esimesed read saaksid tõepoolest sirged ja pragudeta – sellest sõltub kogu põranda õige jooks! Vajadusel kasuta kontrollimiseks pikka latti ja/või pingul nööri. Lauad peaksid asetsema ruumi sisenemise ning valguse langemise suunas. Alusta paigaldamist kõige kaugema seina äärest, esimene laud soonega seina poole. Alusta sobivate distantskiilude asetamisest seinte ja teiste fikseeritud takistuste ning põrandalaudade vahele. Jäta paisumisvuuk ümber kogu põranda perimeetri. Vuugi laius peab olenevalt ruumi suurusest, kujust ja paigaldamisviisist olema vähemalt 8–10 mm.

Viimistlus

Tehase poolt on põrandalaud pahteldatud ja lihvitud 120 karedusega liivapaberiga. Kui ilmneb paigalduse aeg mingi defekt või mustus, siis on vajalik see ära lihvida 120liivapaberiga,  vajadusel pahteldada. Pärast lihvimist tuleb põrand hoolikalt tolmuimejaga puhastada. Nüüd on laud lakkimiseks ja õlitamiseks valmis.

Lakkimine õlitamine

Lakkimise ja õlitamise juhendid leiate viimistlusmaterjalide müüatelt.

Vaata paigaldusjuhiseid siit