SORDITUNNUS JA PAIGALDUSJUHEND

Massiivpõrandalauad ja parkett

Sorditunnus

Paigaldusjuhised

Põrandalaua või parketi paigaldamiseks soovitame kasutada professionaalide teenuseid. Siin juhises oleme esile toonud põhilised nõuded.

Ruumi suhteline õhuniiskus peab olema vahemikus 35—60%.

Kõik tööd, mis on seotud vee või niiskusega (plaatimine, värvimine, tapeetimine ja krohvimine), tuleb lõpetada enne liistude paigaldamist.

Paigaldamise ajal ja ka hiljem peab nii aluspõranda, põrandamaterjali kui ka ruumi temperatuur olema vahemikus 18—22°C. 

Betoonist aluspõranda korral tuleb jälgida, et põranda ebatasasused ei oleks rohkem kui ±2 mm 2 m lõigul.

Peale betooni valamist peab see kuivama kindlasti 1—2 kuud sõltuvalt betoonikihi paksusest ja kuivamistingimustest.

Paigaldamise alustamisel peab suhteline niiskus jääma ~60% piiridesse. Betooni niiskust tuleb enne paigaldamist kindlasti mõõta.

Enne paigaldustööde alustamist on soovitav betooni kergelt lihvida ja eemaldada „betoonipiim“, see parandab liimi nakkumist betoonile. Liimimiseks tuleks kasutada spetsiaalset veevaba parketiliimi, mis kindlustab elastse sideme aluspinnaga (nt Bona R850, Kiilto Flex).

Kanna liim ühtlaselt pinnale laia hammastusega liimikammi abil. Liimi kulu u 1 l/1.5 m2, jälgi täpseid juhiseid liimi purgil.

Liim tuleb pinnale kanda järk-järgult, vastavalt töö edenemisele. Aluspõrandale liimitavaid põrandalaudu ei tohi omavahel kokku liimida punn-soon ühendusest.

Liimi võib panna laudade otsasulundisse, kuid mitte kunagi külgsulundisse, sest sellega kaasneb oht üksikute suurte pragude tekkeks laudadevahelistesse vuukidesse kütteperioodil.

Kõik lauad tuleb suruda hoolikalt liimipadjale, et saavutada tugev nake aluspõrandaga.

Peale liimimist umbes 30 min jooksul tuleb põrandale asetada raskus (näiteks liivakotid või veel kasutamata põrandalaua pakid).

Kui liimi satub parketi pinnale, tuleb see kohe niiske lapiga eemaldada, et vältida puidu värvuse muutumist.

Mahaliimitud põrandaid tohib lihvima ja viimistlema hakata alles peale liimi täielikku kuivamist — umbes 1—7 ööpäeva, sõltuvalt kasutatavast liimist.

NB! Lähtuge konkreetse liimi kasutusjuhendist!

Kui põrand on puitlaagidel või pannakse betooni peale vahekiht vineeri või OSB plaadi näol.

Plaadid tuleb laagidele kinnitada puidukruvidega ning betooni korral liimida, lisaks võib kinnitada tüüblitega. Tüübleid ei tohi kasutada põrandaküttega betooni puhul (juhul kui pole täpselt teada küttetorustiku asukoht või betoonikihi paksus ei ületa tüübli pikkust).

Puitlaastplaadi kasutamine (PLP) ei ole parim  lahendus kuna materjal niiskuskindlus on väiksem ning joonpaisumine erineb puidu omast. Plaatide paigaldamisel jäetakse plaatidele vahed ehk paisumisvuugid 3—5 mm. Betoonile liimimisel tuleks vineeritahvlid(1525 x 1525 mm) lõigata enne paigaldamist neljaks väiksemaks tükiks.

Aluspõranda talad ning laagid peavad olema jäigad ja nende vahekaugus kooskõlas materjali paksusega. Põrandalaagid peavad olema min. 45 x 45 mm, max niiskusesisaldus 12%.

Soovitame kasutada laage mõõdus 100 x 50 mm ja laagid paigaldada lapiti. Laagide optimaalne vahekaugus on laagi tsentrist teise laagi tsentrini 40 cm ehk laagide vahekaugus 30 cm.

Alati on soovitatav laagidele paigaldada enne põrandalaua paigaldust 12 mm vineer või OSB kiht. Parima tulemuse saab, kui massiivlaudu plaatidele paigaldades kombineeritakse liimimine ja kruvitamine/naelatamine.

Kruvide/naeltega kinnitatakse lauad enamasti punni pealt 45-kraadise nurga all. Kruvide/naelte mõõdud sõltuvad kinnitatava põrandalaua paksusest ja aluspõrandast. Vajadusel puuritakse kruvile ette augud ja kruvipea pesad.

Liimimisel kasutage sobivat (liimitootja soovitatud) liimi nt Bona 1-komponentne silaani baasil veevaba parketiliim R850. Parketi liimimisel plaatmaterjalile juhindu eelmises punktis antud näpunäidetest.

Enne paigaldama asumist on soovitav põrandalauad ära sorteerida, et toonierinevused oleksid põranda lõikes sujuvad.

Kontrolli põrandalaudade vastavust standarditele enne paigaldamist. Väikseid varieerumisi laudade välimuses võib esineda, need lauad paigalda põranda vähem silmatorkavatesse kohtadesse.

NB! Paigaldatud põrandale esitatud reklamatsioone ei arvestata.

Alusta tööd ruumi täpse ülemõõtmise ja planeerimisega. Ole väga täpne ja kannatlik, et põrandalaudade esimesed read saaksid tõepoolest sirged ja pragudeta – sellest sõltub kogu põranda õige jooks!

Vajadusel kasuta kontrollimiseks pikka latti ja/või pingul nööri. Lauad peaksid asetsema ruumi sisenemise ning valguse langemise suunas.

Alusta paigaldamist kõige kaugema seina äärest, esimene laud soonega seina poole. Alusta sobivate distantskiilude asetamisest seinte ja teiste fikseeritud takistuste ning põrandalaudade vahele. Jäta paisumisvuuk ümber kogu põranda perimeetri. Vuugi laius peab olenevalt ruumi suurusest, kujust ja paigaldamisviisist olema vähemalt 8–10 mm.

Tehases on põrandalaud pahteldatud ja lihvitud 120-se karedusega liivapaberiga.

Kui ilmneb paigalduse ajal mingi defekt või mustus, siis on vajalik see ära lihvida 120-se liivapaberiga, vajadusel pahteldada.

Pärast lihvimist tuleb põrand hoolikalt tolmuimejaga puhastada. Peale seda on laud lakkimiseks ja õlitamiseks valmis.

Lakkimise ja õlitamise juhendid leiate viimistlusmaterjalide müüjatelt.

Põrandaliistud

Sorditunnus

Paigaldusjuhised

Liistude paigaldamiseks soovitame kasutada professionaalide teenuseid. Siin juhises oleme esile toonud põhilised nõuded.

Ruumi suhteline õhuniiskus peab olema vahemikus 35–60%.

Kõik tööd, mis on seotud vee või niiskusega (plaatimine, värvimine, tapeetimine ja krohvimine), tuleb lõpetada enne põranda paigaldamist.

Paigaldamise ajal ja ka hiljem peab nii aluspõranda, põrandamaterjali kui ka ruumi temperatuur olema vahemikus 18–22°C. 

Betoonseinale saab liiste kinnitada kahel viisil – nii kruviga kui liimiga.

Kruvikinnituse jaoks on vaja liistu puurida kruviaugud. Kui kasutatakse puurpeaga kruve, siis ei ole augu ettepuurimine vajalik. Seejärel tuleb samasse kohta seinal puurida auk ja paigaldada betoonitüübel ning liist kruviga seina kinnitada. 

Liistu seinale liimides peab veenduma, et liist liimitakse otse betooni vastu ja sinna vahele ei jää tapeeti või muud viimistluskihti, mille murenemisel võiks liistu kinnitus kahjustuda. Kui liistu tagumine külg on liimiga kaetud, tuleb see tugevalt suruda vastu seina ja ära fikseerida, näiteks teibi või kiiluga. 

NB! Lähtuge konkreetse liimi kasutusjuhendist!

Kipsseinale saab liiste kinnitada kahel viisil – nii kruviga kui liimiga.

Kruvikinnituse jaoks on vaja liistu puurida kruviaugud. Kui kasutatakse puurpeaga kruve, siis ei ole augu ettepuurimine vajalik. Seejärel tuleb samasse kohta seinal puurida auk ja paigaldada kipsitüübel ning liist kruviga seina kinnitada. 

Liistu seinale liimides peab veenduma, et liist liimitakse otse kipsplaadi vastu ja sinna vahele ei jää tapeeti või muud viimistluskihti, mille murenemisel võiks liistu kinnitus kahjustada saada. Kui liistu tagumine külg on liimiga kaetud, tuleb see tugevalt suruda vastu seina ja ära fikseerida, näiteks teibi või kiiluga. 

NB! Lähtuge konkreetse liimi kasutusjuhendist!

Puitseinale saab liiste kinnitada kolmel viisil – nii kruviga, liistunaelaga kui liimiga.

Kruvikinnituse jaoks on vaja liistu puurida kruviaugud. Kui kasutatakse puurpeaga kruve, siis ei ole augu ettepuurimine vajalik. Seejärel tuleb liist kruviga seina kinnitada. 

Puitseina puhul soovitame kasutada ka naelapüssi koos liistunaeltega. 

Liistu seinale liimides peab veenduma, et liist liimitakse otse seina vastu ja sinna vahele ei jää tapeeti või muud viimistluskihti, mille murenemisel võiks liistu kinnitus kahjustuda. Kui liistu tagumine külg on liimiga kaetud, tuleb see tugevalt suruda vastu seina ja ära fikseerida, näiteks teibi või kiiluga. 

NB! Lähtuge konkreetse liimi kasutusjuhendist!

Tehases on liistud lihvitud 120-se karedusega liivapaberiga.

Kui ilmneb paigalduse ajal mingi defekt või mustus, siis on vajalik see ära lihvida 120-se karedusega liivapaberiga ning vajadusel pahteldada.

Pärast lihvimist tuleb liist hoolikalt tolmuimejaga puhastada. Peale seda on liist lakkimiseks ja õlitamiseks valmis.

AKNALAUAD / TREPIASTMED / TÖÖTASAPINNAD

Sorditunnus

Paigaldusjuhised

Liimpuitkilpide paigaldamiseks soovitame kasutada professionaalide teenuseid. Siin juhises oleme esile toonud põhilised nõuded.

Ruumi suhteline õhuniiskus peab olema vahemikus 35–60%.

Kõik tööd, mis on seotud vee või niiskusega (plaatimine, värvimine, tapeetimine ja krohvimine), tuleb lõpetada enne liimpuitkilpide paigaldamist.

Väga oluline on veenduda, et liimpuitkilp kinnitatakse kuivale pinnale.

Liimpuitkilibi viimistlus peab olema tehtud mõlemalt poolt sarnane. Vastasel juhul võib niiskus hakata puidu omadusi mõjutama. 

Vastavalt pinnale, kuhu liimpuitkilp paigaldatakse, soovitame liimpuitkilpi liimida, järgides liimitootja juhiseid. 

Tehases on liistud lihvitud 100-se karedusega liivapaberiga.

Kui ilmneb paigalduse käigus mingi defekt või mustus, siis on vajalik see ära lihvida 100-se karedusega liivapaberiga ning vajadusel pahteldada.

Pärast lihvimist tuleb liist hoolikalt tolmuimejaga puhastada. Peale seda on liist lakkimiseks ja õlitamiseks valmis.